Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven. Lees eerst de onderstaande voorwaarden:

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en is eenmalig.

Contributie:
De contributie bedraagt € 220,- per jaar. Je kunt de contributie voldoen in 10 maandelijkse termijnen van € 22,- of in twee termijnen van € 110,- in september en februari.

De contributie bij vooruitbetaling uiterlijk voor de vijfde van elke maand/elk half jaar overmaken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0303 9109 41 ten name van Popkoor B-Colourful Zwijndrecht, onder vermelding van naam en lidnummer.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Popkoor B-Colourful.

Inschrijfformulier:

Uw volledige naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode en woonplaats (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Datum van inschrijving (verplicht)

Ik accepteer de voorwaarden van de inschrijving